Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Yπάpxouν 3 είδη ανθpώπων...


α) ο 'Εξυπνος
  • που καταλαβαίνει δύσκολα πράγματα και κρίνει πολύπλοκες καταστάσεις με σχετική άνεση -συνώνυμα: ευφυής, ιδιοφυής, μεγαλοφυής, οξύνους-
  •  που φανερώνει κατανόηση και υψηλή αντίληψη


β) ο Αδαής
  • που δε γνωρίζει το αντικείμενο, που έχει άγνοια πάνω σε αυτό, ο άπειρος, ο ανίδεος


γ) ο Βλαξ 
  • ο ανόητος, ο μαλθακός στο νου, ο βληχρός 

ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ:


Βλάκας
  • αυτός που έχει χαμηλή νοημοσύνη ή που συμπεριφέρεται χωρίς σκέψη
  • ο ανόητος, ο χαζός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου