Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΔEN EXOYN OΛA TA "ΓIATI" MIA AΠANTHΣH... (IΣΩΣ KAI NA EINAI KAΛYTEPA ETΣI)Τα αναπάντητα ΓΙΑΤΙ θα στροβιλίζονται μες το μυαλό μας
μέχρι που με το πέρασμα του χρόνου
θα καταλαγιάσουν,
θα εξασθενίσουν,
θα εξαφανισθούν,
θα παραχωρήσουν τη θέση τους
σε άλλες προτεραιότητες...


‘Ισως κάπου, κάποτε,
κάποιο τραγούδι, κάποια εικόνα, κάποια μυρωδιά
ίσως ξυπνήσουν ΤΟ αναπάντητο γιατί...

Ευτυχώς, Ω! Δεσποινίς Μου Ουτοπία,
βάλατε φωτιά σε ό,τι σας έκαιγε και
σε ό,τι σας έτρωγε την ψυχή
Είδατε ότι έξω οι δρόμοι σάς περίμεναν
διψασμένοι
ανοιχτοί
να τους διαβείτε...


Σαφώς και Δεν πρέπει να έχουν όλα τα ΓΙΑΤΙ μία απάντηση.
Πόσο τυχερή σταθήκατε
διότι κάποια ΓΙΑΤΙ σαν αυτό
σας έκαναν ΑΥΤΗ που σήμερα είστε!!


Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

H ΦYΛή TΩN AKOύPAΣTΩN.......

1....... ΑΡΠΑΚΤΙΚώΝ:
ΠΑΡΑΜΟΝΕύΟΥΝ, ΨάΧΝΟΥΝ ΑΝάΜΕΣΑ Σε ΛέΞΕΙΣ, ΣΗΜΕίΑ ΣΤίΞΗΣ 
ΚΑι ΤΕΛΕίΕΣ Να ΒΡΟύΝ ΤηΝ ΑΤέΛΕΙΑ, Το ΜΕΙΟΝέΚΤΗΜΑ, ΤηΝ ΑΔΥΝΑΜίΑ 
ΚΑι ΠάΝΤΟΤΕ ΚάΤΙ ΑΝΑΚΑΛύΠΤΟΥΝ ΚΑι ΠάΝΤΑ ΔΡάΤΤΟΝΤΑΙ ΤηΣ ΕΥΚΑΙΡίΑΣ Κι ΕΠΙΚΥΡώΝΟΥΝ ΤηΝ ΥΠέΡΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧή ΤΟΥΣ...
2....... ΕΡΑΣΤώΝ:
ΑΚΟυΡΑΣΤΟΙ ΕΡΑΣΤέΣ ΚάΘΕ ΕίΔΟΥΣ, ΠΡοΣ ΠώΛΗΣΗ ή ΕΝΟΙΚίΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΟύΝ:
ΕίΘΙΣΤΕ Να ΤΟυΣ ΣΥΝΑΝΤΟύΜΕ ΑΔέΣΜΕΥΤΟΥΣ (ΑΠΛή ΣΥΝΟΝΥΜίΑ Με Τo έΝΤΥΠΟ),
ΕΝίΟΤΕ έΧΟΥΝ ΜίΑ ΜΙΚΡή ΙΣΤΟΡίΑ, έΝΑ ΑΘώΟ/έΝΟΧΟ ΓΛΥΚόΠΙΚΡΟ ΨέΜΑ,
έNA pulp fiction ΣΕΝάΡΙΟ ΠΟυ ΛήΓΕΙ ΑΝάΛΟΓΑ Τη ΔΙάΘΕΣΗ ΤΟυ ΕΚάΣΤΟΤΕ ΣΥΜΠΑίΚΤΗ/ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤή ΚΑι όΛΟΙ ΜΑΖί ΞΑΝά ΠΡοΣ ΤΗΝ ΔόΞΑ...οοοps
sorry.... ΣΤηN ΑΝΑΖήΤΗΣΗ ΤΡΑΒΟύΝ...
3....... ΦίΛΩΝ:
ΓΙα ΛΕΠΤά, ΓΙα ώΡΕΣ, ΓΙα ΜέΡΕΣ, ΓΙα ΜήΝΕΣ, ΓΙα ΧΡόΝΙΑ, ΓΙα όΣΟ...
ΓΙα ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕία, ΓΙα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕίΑ, Για ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα BΕΛΟΝΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα BOTANOΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΝέΟ-ΚΡάΝΙΟϊΕΡή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΜΑΛΛΙώΝ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΜΝήΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΛήΘΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΛΙΘΟΤΡΙΨίΑΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, 
ΓΙα ΑΠΕΞάΡΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΑΙΣΘΗΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΑΓΓέΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΣΩΜΑΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ...
4....... ΠΟΙΗΤώΝ:
ΕΠΕΙΔή η ΠΟίΗΣΗ ΑΝήΚΕΙ Σε όΛΟΥΣ ΚΑι ΔεΝ ΓΝΩΡίΖΕΙ ΣύΝΟΡΑ/ΜέΤΡΑ/όΡΙΑ
ΣαΝ ΤηΝ ΑΓάΠΗ ΚΑι Το ΦΙΛί...
5....... ΕΡΩΤΕΥΜέΝΩΝ:
ΓΙΑΤί ο έΡΩΤΑΣ ΕίΝΑΙ ΜΕΡΙΚόΣ ΚΑι ΟΛΙΚόΣ, ΙΔΙάΖΩΝ ΚΑι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚόΣ, ΠΕΝΘΟΦΟΡΕΜέΝΟΣ ΚΑι ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜέΝΟΣ, ΤΑΞΙΔΙάΡΗΣ ΚΑι ΑΝΕΞάΝΤΛΗΤΟΣ.....
6....... ΝΕΙάΤΩΝ:
ΕίΤΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚά- ΓΕΜάΤΑ ΚΟύΡΑΣΗ εΚ ΓΕΝΝΕΤήΣ Κι έΛΛΕΙΨΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡόΝΤΩΝ
ΕίΤΕ ΕΠίΚΤΗΤΑ- ΑΥΤώΝ ΠΟυ ΔεΝ Τα ΖήΣΑΝΕ ΑΛΛά Τα ΑΠΟΚΤήΣΑΝΕ...
7....... ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚώΝ:
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟί, ΚάΦΡΟΙ, ΤΣΟύΧΤΡΕΣ, ΚΟΘώΝιΑ,
ΤίΓΡΕΙΣ, ΔΡάΚΟΙ, ΠΡΙΓΚίΠΗΣΣΕΣ,
άΣΠΡΟΙ, ΜΑύΡΟΙ, ΠΟΛύΧΡΩΜΟΙ,
ΓΗΓΕΝΕίΣ, ΙΘΑΝΕΝΕίΣ, "BάΡΒΑΡΟΙ",
ίΣΟΙ, άΝΙΣΟΙ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤίΕΣ, ΠΤΩΧΟί ΠΛηΝ ΤίΜΙΟΙ (ΒΙΟ)ΠΑΛΑΙΣΤέΣ,
ΠΙΛόΤΟΙ, ΦΟΡΤΗΓΑΤΖήΔΕΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑίΟΙ, ΜΟύΤΣΟΙ....
KeeP SeARCHiNG.......ΤηΝ ΕΛΠίΔΑ ΤηΝ ΘέΛΟΥΝ όΛΟΙ
Να ΠΕΘΑίΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑίΑ.-


-------

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Η «διαδρομή» του νυφικού μέσα στο χρόνοΠριν φτάσουμε στο λευκό -σήμα κατατεθέν- νυφικό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, το τόσο ιδιαίτερο αυτό ρούχο, γνώρισε πολλές παραλλαγές ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο!

Η παράδοση του κλασικού λευκού νυφικού με το πέπλο ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής περιόδου και κάτω από την επιρροή της καθολικής εκκλησίας, το πέπλο της νύφης γίνεται λευκό, σύμβολο της αγνότητάς της. Επίσης, οι νύφες, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, επηρεασμένες από τη χριστιανική παράδοση, επιλέγουν να φορέσουν μακριά πέπλα σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου χρώματος, καλύπτοντας όλο τους το σώμα.
Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρεται και σε ένα ποίημα του 15ου αιώνα, ότι το κάθε χρώμα του πέπλου ήταν πολύ σημαντικό γιατί συμβόλιζε και κάτι διαφορετικό: το μπλε συμβόλιζε την αληθινή αγάπη, το κίτρινο σήμαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μεταξύ της νύφης και του γαμπρού, το ροζ θεωρούνταν σύμβολο σεμνότητας, το πράσινο συμβόλιζε την απροθυμία της νύφης, το κόκκινο ότι η νύφη προτιμούσε να πεθάνει και το μαύρο ότι επιθυμούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Και το λευκό; Επιλέγοντας το χρώμα αυτό, σήμαινε ότι η νύφη ήταν ικανοποιημένη με την επιλογή του συντρόφου της.Η επιλογή του λευκού πέπλου έγινε παράδοση, μόλις στα τέλη του 17ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήταν ο Ναπολέων στο θρόνο, το 1804, παρατηρήθηκε μία επανάσταση στη μόδα. Τα νυφικά με αυτοκρατορικό στιλ έκαναν την εμφάνισή τους. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η μόδα του λευκού νυφικού και πέπλου άρχισε να διαχέεται όλο και περισσότερο και να γίνεται τελικά παράδοση, φτάνοντας έτσι τον 19ο αιώνα να αποτελεί πλέον κομμάτι της γαμήλιας μόδας.
Η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε τον κόσμο αλλά και την παράδοση στα νυφικά. Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, η «φιγούρα» της νύφης άλλαξε πολλές φορές, ενώ η ποικιλία των υφασμάτων μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Το μετάξι και το βαμβάκι είχαν μεγάλη επιτυχία και χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα στην κατασκευή των νυφικών. Τα αξεσουάρ με λουλούδια και άλλα διακοσμητικά στοιχεία, έκαναν την εμφάνισή τους και προσέδωσαν διαφορετικό στιλ στα μέχρι τότε σχέδια νυφικών. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, παρατηρείται να κυριαρχεί το «εβραϊκό» στιλ, με το διαφανές πέπλο να πέφτει στο πρόσωπο της νύφης. Σιγά-σιγά και όσο εξελισσόταν η μόδα σε αυτόν τον τομέα, άρχισαν να εκδίδονται και περιοδικά που ασχολούνταν με τη «γαμήλια» μόδα. Τότε ήταν που στην παλέτα των χρωμάτων για το νυφικό, προστέθηκαν και άλλα χρώματα, όπως είναι το ροζ, το θαλασσί και το ιβουάρ. Πέρα από τον «χρωματισμό» των νυφικών, παρατηρείται κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και η εμφάνιση πιο κοντών νυφικών και πέπλων τα οποία προτιμήθηκαν από νύφες πιο μοντέρνες που ήθελαν να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές γραμμές.


Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, τα «παστέλ» χρώματα άρχισαν να κυριαρχούν και να προτιμώνται από πολλές σύγχρονες νύφες. Νέα πρωτότυπα σχέδια έκαναν την εμφάνισή τους όχι μόνο στα νυφικά αλλά και στα πέπλα.


Όπως και να έχει, η μόδα των νυφικών εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, δίνοντας νέες ιδέες και προσθέτοντας νέα χρώματα και πρωτοτυπία στο πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή ενός ζευγαριού.


Τα Νυφικά είναι του Οίκου Μόδας και Νυφικών, 
LOUIS XIV
Κανάρη 20 & Πολυμέρη
38222 Βόλος


louisxiv.greece@hotmail.com

GREENPEACE: Κατάλογος με Γενετικά Μεταλλαγμένες Ουσίες - ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – SOS


Δημοσιεύτηκε από την GREENPEACE ο παρακάτω κατάλογος με γενετικά μεταλλαγμένες ουσίες

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – SOS


Αλλαντικά :
ΑΝΑΝΙΑΔΗ


Γιαούρτια – Επιδόρπια:
Γιαούρτι After School Choco (ΦΑΓΕ)
FruYo γιαούρτι με δημητριακά (ΦΑΓΕ)
Nouvelle, (ΦΑΓΕ)
Caramele (ΦΑΓΕ)
Corn Flakes (Tasty)


Επεξεργασμένες ντομάτες:
Brava Ketchup (Med Foods)


Ζυμαρικά και σάλτσες ζυμαρικών:
La Mediterranea (Γιουριμάκ)
Pasta Italia (Γιουριμάκ)
Μάκβελ Ζυμαρικά (Γιουριμάκ)
Τορτελίνια (ΑΒΕΖ)


Κονσέρβες:
Παλίρροια Βοδινό με αρακά (Παλίρροια)
Παλίρροια Γίγαντες γιαχνί (Παλίρροια)
Παλίρροια Ντολμαδάκια Γιαλαντζί (Παλίρροια)
Παλίρροια Σπετζοφάι (Παλίρροια)


Σπορέλαια – Μαργαρίνες:
Corolla (Κορέ)
Standard Σπορέλαια (Standard)
Union Σογιέλαιο (Παπουτσάνης)
Εύα (Ελληνικές Δημιουργίες)
Μάνα Αραβοσιτέλαιο (Παπουτσάνης)
Μάνα Βαμβακέλαιο (Παπουτσάνης)
Σογιόλα (Κορέ)
Σορίνα (Ελληνικές Δημιουργίες)
Το Λαμπερό (μύλοι Σόγιας)


Σαλάτες – Σάλτσες – Σούπες:
17 Delicatessen Farma (Olympus Foods)
17 Delicatessen Mustard Sauce (Olympus Foods)
17 Delicatessen Μελιτζανοσαλάτα (Olympus Foods)
17 Delicatessen Ρώσικη Σαλάτα (Olympus Foods)
17 Delicatessen Τυροσαλάτα (Olympus Foods)
Brava Μουστάρδα (Med Foods)
Chef Grec Τυροσαλάτα (Κούτρας)
Chef Grec Ρώσικη Σαλάτα (Κούτρας)
Chef Grec Ταραμοσαλάτα (Κούτρας)
Chef Grec Τζατζίκι (Κούτρας)
Delicia Μουστάρδα (Med Foods)
BEM Μελιτζανοσαλάτα (BEM)
BEM Ρώσικη Σαλάτα (BEM)
BEM Ταραμοσαλάτα (BEM)
BEM Τζατζίκι (BEM)


Σοκολάτες – Καραμέλες:
Oscar Σοκολάτες (Oscar)


Παγωτά
ΑΓΝΟ


Τσιπς – Σνακς:
Cheetos (Tasty)
Doritos (Tasty)
Φουντούνια (Tasty)
Lay ’s (Tasty)
Pitsinia (Tasty)
Ruffles (Tasty)
Tasty Snacks (Tasty)
Tsakiris Chips με αλάτι – πάπρικα (Τσακίρης)
Tsakiris Chips με αλάτι – ρίγανη (Τσακίρης)


Ψωμί – Φρυγανιές:
Ferro Κριτσίνια με σκόρδο (Αθ. Οικ. Αρτοποιία)
Ferro Κριτσίνια με σουσάμι (Αθ. Οικ. Αρτοποιία)


ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Bergdorf Blondes Bergdorf Blondes 
was the début novel of Plum Sykes
an English-born fashion writer and New York “it girl”. 
It was first published in the USA by Miramax Books, 
and in Britain by Viking, in 2004. 
Penguin published a paperback edition in 2005.

Bergdorf Blondes 
was a quirky and highly successful example of “chick lit”, 
selling more than a quarter of a million copies worldwide. 
It was set among the smart Park Avenue “in-crowd” 
of Upper ManhattanNew York
with which Plum Sykes herself was associated as a contributing editor 
of American Vogue.
Among the 44 personal acknowledgements in Sykes’ preface, 
the first was of Anna Wintour
the editor of Vogue who recruited Sykes from its British counterpart
 in the mid 1990s, 
and the last, the entrepreneur Toby Rowland
whom Sykes married in 2005.

                          Bergdorf Blondes is a satirical miscellany of high fashion and style 
- three years after 
the terrorist attacks on New York of 11 September 2001
a few years into the 21st century an event which is mentioned once,
but impinges not at all. 
Its style of narration is similar to that of Carrie Bradshaw 
in Candace Bushnell’s Sex and the City (HBO 1998-2004), 
to which some reviewers saw Bergdorf Blondes as a successor.
As a story about an English woman 
moving in fashionable circles in New York, the narrator (“moi”), 
whose “personal bible” is Anita Loos’ novel,
appears to owe something to Sykes herself. 
The other main character is her best friend, Julie Bergdorf 
(“the biggest princess of them all”), 
who is heir to the real-life Bergdorf Goodmanstore, 
on the Upper East Side of Manhattan. 
This was founded in 1899 by Herman Bergdorf, 
an Alsatian immigrant from whom Edwin Goodman purchased it in 1906. 
The journalist Ariel Leve wrote that Bergdorf Goodman 
"is like a five-star hotel ... You feel like you're spending money by simply breathing". 
Sykes has said that Julie Bergdorf was “slightly inspired” 
by the retail heiress Elizabeth Woolworth.

Julie is rumoured to have her hair coloured at Bergdorf every thirteen days; 
hence, the eponymous term, “Bergdorf blondes” (or "BBs"), 
for those who are able to emulate its precise colour, 
which is likened to that of the late Carolyn Bessette Kennedy (1966–99). 
When Julie feels unable to bide her time for a particular fashion accessory, 
such as a Hermès Birkin bag, 
for which there is a three-year wait, 
she shoplifts from the family store – “kind of stealing from yourself”.

Its language

Rather like the “Slayer slang” of the TV series, 
Buffy the Vampire Slayer (WB/UPN 1998-2003), 
Bergdorf Blondes employs a rich vocabulary of 
“in” words and abbreviations
 – “Arizona” for “rehab”; 
“FOB/G” (Friend of President Bill Clinton/George W Bush);
“Ana” (anorexic). 
On first arriving in New York, 
the narrator discovers that "Brazilians" are not only men from Latin America, 
but total bikini waxes
To assist the reader, 
there is a glossary of “Manhattan shorthand”.Sykes' second novel, 
The Debutante Divorcée, 
followed in 2006.


From Wikipedia, the free encyclopedia